LAKKOS ART LAB. LOGOTYPE

Lakkos art lab.
logotype

Χρησιμοποιώντας τη ζωγραφική, τις νέες τεχνολογίες και το design, τα μέλη του Lakkos ArtLab μετατρέπουν την πόλη σε ένα ζωντανό διαδραστικό χώρο ιδεών και προτάσεων προάγοντας την τέχνη και τον πολιτισμό. 
Μέσα από διαφορετικούς τομείς της τέχνης, το LakkosArtLab ήρθε για να "επανασχεδιάσει" την καθημερινότητα μας!

Using painting, new technologies and design, the members of Lakkos ArtLab convert the city into an alive interactive space of ideas and proposals promoting art and culture. Through different fields of art the Lakkos ArtLab is here to "re-design" our daily lives!